MTÜ Eesti Avastusõppe Liit asutati novembris 2013. Suunatud uurimuslikku õpet ehk avastusõpet rakendatakse Eesti lasteaedades ja koolides alates 1999.aaastast.

Suunatud uurimusliku õppe meetod on teaduspõhine ja toetab üldõpetuse printsiipidel põhinevat koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli riiklikku õppekava rakendamist.