MargePaluoja

I KOOLIASTME KOOLITAJAD – Avastustee

Tartu Katoliku Hariduskeskuse klassiõpetaja aastast 2012. aastast.

Suunatud uurimusliku õppega seotud alates 2012.aastast.  Läbinud järgmised suunatud uurimusliku õppe koolitused: “Meeled”, “Tahkised ja vedelikud”, “Võrdlemine ja mõõtmine”, “Muutused meie ümber”, “Ilm”, “Liblika eluring”, “Toiduainete uurimine”, “Organismid”, “Magnetid ja mootorid”.

Koolis õpetanud 1.-4. klassi õpilastele järgmisi teemasid: “Meeled”, “Tahkised ja vedelikud”, “Võrdlemine ja mõõtmine”, “Ilm”, “Organismid”, “Liblika eluring”, “Muutused meie ümber”, “Magnetid ja elekter”.

Suunatud uurimusliku õppe praktiliste kogemuste jagaja ning koolitajana tegev alates 2013. aastast.

Koolitanud järgmisi mooduleid: “Ilm”, “Võrdlemine ja mõõtmine”, “Liblika eluring”, “Organismid”, “Tahkised ja vedelikud”, “Magnetid ja mootorid”.

Tutvustanud 2014.a. kogemuspäeval “Õpetajalt õpetajale. Avastusõpe 1. kooliastmes” suunatud uurimuslikku õppe teemat “Magnetid ja mootorid”. Tutvustanud suunatud uurimuslikku õpet 2014 a. TÜ õpikogukogukondade päeval “Parimate praktikate päev” ja tutvustanud Õpilaste Teadusfestivalil 2016 algklasside õppeteemat “Liblika eluring”.

MTÜ Eesti Avastusõppe Liidu Koolituskeskuse lektor