Miks kuuluda Eesti Avastusõppe Liidu liikmete hulka?

Eesti Avastusõppe Liidu liikmel on: 

  • soodustused:

 1) osalemiseks liidu poolt korraldavatel konverentsidel, kogemuspäevadel, koolitustel, suvepäevadel;

2) soetada metoodilisi ja õppetööd toetavaid õppematerjale;

  • võimalused:

1) levitada avastusõppe põhimõtteid ja jagada häid kogemusi;

2) pakkuda uusi ideid, algatada erinevaid koostööprojekte haridusasutuste vahel, kaasata huvigruppe;

3) teha ettepanekuid õpetajate erialaseks enesetäiendamiseks, rääkida kaasa ja osaleda  uusimate haridussuundumuste arengutes;

4) saada juurdepääs liidu jooksvale  infole ja uutele õppematerjalidele;

5) liituda avastusõppe mentorsüsteemiga;

6) moodustada piirkonnas avastusõppe kogukond.