Eesti Avastusõppe Liidu Koolituskeskusel on koolitusluba (registreerimisnumber: 1.1-2/15/119) õpetajate täienduskoolituste läbiviimiseks suunatud uurimusliku õppe meetodi rakendamiseks koolieelses lasteasutuses ning põhikooli esimeses kooliastmes.

Suunatud uurimusliku õppe täienduskoolituse oluliseks eesmärgiks on kõiki lapsi kaasavast õppest huvitatud õpetajatele uue õppemeetodi tutvustamine praktiliste õppuste kaudu, mis annavad neile oskuse ja võimaluse oma igapäevatöös uurimuslikku õpet rakendada.

Suunatud uurimusliku õppe koolitused toimuvad moodulite kaupa. Kõik koolitustel osalejad saavad osalustõendi vastava mooduli läbimise kohta. 

Kõikide moodulite koolitusi on võimalik tellida oma õppeasutusse või mitmele õppeasutusele.

EESTI AVASTUSÕPPE LIIDU KOOLITUSKESKUS

TULEVAD KOOLITUSED SELLEL KUUL

juuli, 2024

Sündmusi ei ole