Koolituse “Meeled”, koolitajateks Maiki Kruuda ja Leili Randjärv.

Teema lühisisu:

Meelte teema käsitlemine koolieelses lasteasutuses riikliku õppekava kontekstis. Ümbritseva keskkonna tajumine meeltega ja meelte koostöös. Meelte kasutamine igapäevastes tegevustes.

Koolitusele registreerumine ja info: Karin.Hellat@ut.ee