Koolitajad (Pärnu Lasteaed Mai pedagoog-metoodikud Silja Kaur ja Margarita Kask ja vanemõpetaja Kaidi Truus) on pikaajaliste kogemustega avastusõppe ehk suunatud uurimusliku õppe praktiseerimises ja kogemuste vahetamises.

Koolitus on praktiline, koolitatavad saavad aktiivselt osaleda grupitöödes. Iga koolitatav saab koolitusel endale mapi (päevakava, õpetaja raamatust ühe tegevuse näidise, tagasisidelehe), kirjutusvahendi ja üllatuse. Õppematerjali ehk õpetaja raamatuid saab tellida raamatupoodidest: “Avasta mõõdud” raamat siin, “Avasta värvused” raamat siin, “Avasta Meeled” õpetaja raamatut saab osta koolitajate käest sularahas (8€ tk) või arvega.

Koolitatav saab peale koolitust tõendi e-posti teel.

Sellel kevadel on Pärnus planeeritud neli koolituspäeva, osalemissoovi korral kirjutage e-postile:halliki.tammiste@pillerpall.parnu.ee või küsige infot tel 4435516 või +372 556651420. Lisaks koolitusele saab koolitatav Pärnu Muuseumis tasuta vaadata mahukat rahvusvahelist näitust “Uus Põhjamaade moeillustratsioon II”.

Kõigi koolituspäevade pikkus on 8 akadeemilist tundi, algavad kell 9.00 ja lõpevad 16.30.

Kohvipauside ja lõunasöögi eest tasub koolitatav ise.

16.veebruaril Pärnu Linnavalitsuses AVASTUSÕPPE PÕHIMÕTTED JA AVASTA VÄRVUSED – koolitajad Kaidi Truus ja Margarita Kask;

10.märtsil AVASTA MEELED Pärnu Muuseumis – koolitajad Kaidi Truus ja Margarita Kask;

31.märtsil AVASTA ILM Pärnu Linnavalitsuses – koolitajad Silja Kaur ja Kaidi Truus;

14.aprillil AVASTA MÕÕDUD Pärnu Muuseumis – koolitajad Silja Kaur ja Kaidi Truus.

Hinnad koolituste eest:

Kui koolitus toimub Tallinna Nõmme Gümnaasiumis (Raudtee 73) siis hind ühe koolitatava kohta on 30€; kui õpetaja osaleb kõigis neljas koolituses (4 teemat), siis kujuneb hinnaks 100€.

võimalik on tellida ka koolitust oma lasteada (võib ka mitu asutust koos). Hinnale lisandub sõidukulu Pärnust sihtkohta ja tagasi 0,15 senti kilomeeter, kui koolitus toimub tervele asutusele, min inimeste arv 25, on hind ühe koolitatava kohta 25€.