Koolitused Pärnus

Koolitused Pärnus

Eesti Avastusõppe Liidu Koolituskeskusel on koolitusluba (registreerimisnumber: 1.1-2/15/119) õpetajate täiendkoolituste läbiviimiseks suunatud uurimusliku õppe meetodi rakendamises koolieelses lasteasutuses. Suunatud uurimusliku õppe täiendkoolituse oluliseks eesmärgiks on kõiki lapsi kaasavast õppest huvitatud õpetajatele uue õppemeetodi tutvustamine praktiliste õppuste kaudu, mis annab neile