Koolitused Põlvas

Koolitused Põlvas

Suunatud uurimusliku õppe täiendkoolituse oluliseks eesmärgiks on kõiki lapsi kaasavast õppest huvitatud õpetajatele uue õppemeetodi tutvustamine praktiliste õppuste kaudu, mis annab neile oskuse ja võimaluse oma igapäevatöös uurimuslikku õpet rakendada. Koolitajad (Viljandi lasteaia Mängupesa endine õpetaja Leili Randjärv; Põlva Lasteaed