24.märtsil toimus Tartus suunatud uurimusliku õppe tutvustuspäev, mis oli mõeldud algklasside õpetajatele. Tutvustuspäevale oli osalejad tulnud üle Eesti, väga mitmetest erinevatest paikadest. Rõõm oli näha, et paljudest koolidest tuldi tiimidena, et siis üheskoos avastusõpet oma koolides praktiseerima hakata. Osalejate tutvustamisel selgus, et mõned õpetajad olid juba varem suunatud uurimusliku õppega põgusalt kokku puutunud, üksikud isegi juba rakendavad seda oma koolis. Enamik õpetajaist väitis siiski, et tulidki tutvumispäevale „avastama“ – et aimu saada, mis see avastusõpe ikkagi täpsemalt on!

Tutvustuspäev algas ülevaatega sellest, mida üldse tähendab „Avastusõpe“ ja et esimeses kooliastmes kasutamegi seda nime uurimusliku õppe sünonüümina. Veelgi täpsem on see, et nii lasteaedades kui algklassides on tegemist suunatud uurimusliku õppega. Jagati kogemusi, kuidas uurimuslikku õpet kooliastmeti rakendatakse ja millises suunas saab õpilasi juhendada, et nad oma koolitee lõpuks oleksid valmis autentseid uurimistöid tegema. Katoliku kooli õpetajad jagasid praktilisi kogemusi oma kooli avastusõppe nädalatest ja teemadest. Põhjalikuma ülevaate saime liblikate elutsüklist ja taimede kasvatamisest.

Koolituse teine osa oli juba väga praktiline. Saime osaleda viies töötoas – “Tahkised ja vedelikud”, “Toiduained”, “Mõõtmine, kõrvutamine ja võrdlemine”, “Muutused” ja “Meeled”. Igas töötoas saime põgusa ülevaate sellest teemast ja tegime praktiliselt läbi mõned katsed. Tore oli näha, kuidas just nende praktiliste tegevuste käigus lõid paljudel tutvustuspäeval osalejate silmad särama ja tekkis tahtmine minna kooli kõike kogetut koos lastega avastama. Kui juba nii paljud täiskasvanud saavad avastusõppest lapsemeelselt sütitatud, kui palju enam siis pakub see rõõmu lastele! Tutvustuspäev innustas kõiki osalejaid ja paljudel tekkis soov hakata ka oma koolis avastusõpet rakendama. Mitmetel osalejatel tekkis soov osaleda pikematel ja põhjalikumatel avastusõppe teemakoolitustel.

Aitäh kõikidele koolituse läbiviijatele ja uusi avastusi meile kõikidele. Olgu meie sihiks alati mõte “Ma kuulen ja ma unustan, ma näen ja ma mäletan, ma teen ise ja ma saan aru”.

Ave Gill
Tartu Luterlik Peetri Kool
klassiõpetaja

 2017.03.24 Herneste esitlus

 

2017.03.24 Karin tutvuspaev

 

2017.03.24 Liblikate esitlus

 

2017.03.24 Suunatud uurimuslik ope algkoolisKairi

24. märtsil korraldas Eesti Avastusõppe Liidu Koolituskeskus „Suunatud uurimusliku õppe“ tutvustuspäeva, mis  toimus Tartus, Antoniuse õue seminariruumis.

Uurimusõppest huvitatuid tuli kohale üle vabariigi, peamiselt klassiõpetajad, kuid oli ka lasteaia õpetajaid ja huviringide juhendajaid. Koolituskeskuse juhataja Karin Hellat selgitas suunatud uurimusliku õppe, sealhulgas avastusõppe põhimõtteid ja teaduslikku tausta. Tartu Katoliku Hariduskeskuse õpetajad Jane Krasilnikova, Age Leenurm, Marge Paluoja, Helbe Kits ja Kairi Kutta tutvustasid ja jagasid oma kogemusi suunatud uurimusliku õppe rakendamise võimaluste kohta igapäevases õppetöös. Ettekannetele järgnes praktiline rühmatööde osa, kus osalejad said tutvuda „Meelte“, „Tahkiste ja vedelike“, „Võrdlemise, kõrvutamise ja mõõtmise“, „Muutuste“ ja „Toiduainete“ õppeteemadega ning ise katseid läbi viia.

Oli rõõm suunatud uurimusiku õppe tutvustuspäeval Tartus nii hulgaliselt tublisid avastusõppe huvilisi õpetajaid kohata, kes aktiivselt toimetasid teemakeskustes ning mõtlesid samal ajal ka sellele, kuidas oma koolis ja oma õpilastega saaks suunatud uurimislikku õpet rakendada.

 Täname kõiki osalejaid aktiivse osalemise eest !