6-7 juunil toimusid Põlvamaa lasteaiaõpetajate neljandad suvepäevad Pärnus, sest mereaastaga seotud ideed saavad alguse mere äärest – imelisest rannast, kus on alati garanteeritud merevaade, mis pakub unustamatuid elamusi ja häid ideid õppimiseks ja õpetamiseks.
Lähtusime mõttest, et iga kord, kui avad raamatu, õpid paratamatult midagi juurde. Meie õppisime palju. Kadri lasteaia direktor Reeli Tänavsuu tutvustas meile Arvumaad, mis on lõbus ja põnev viis arvude maailma tutvustamiseks lastele. Väljamõeldud maailm lisab õpetamisse intriigi ja käega katsutavad vahendid teevad selle maai

lma reaalseks arvude õppimise kogemuseks. Ühiselt otsustati Arvumaa koolitus tellida ka Põlvamaale, et muuta õpetamine huvitavamaks ja mängulisemaks. Samuti saime teada lasteaia heast traditsioonist, jututamise metoodika kasutamisest, mis on üheks lapse arengu näitajaks. Nägime põnevaid laste juttudest koosnevaid rühmaraamatuid, mis inspireerisid seda metoodikat kasutama paljusid meie hulgas olevaid õpetajaid.
Edasi viis meid tee Pillerpalli lasteaeda. Selle armsa maja imelised seinamaalingud rühmades võlusid meid ja on siiani veel silme ees. Samas saime ideid avaldatud artiklite, maja tutvustavate voldikute, kuulutuste, plakatite jne. kogumisest, mis tõi välja lasteaia tähtsamad sündmused ja traditsioonid. Näidatud kogumik oli justkui väikese ja armsa Pillerpalli lasteaia suur ajalooraamat.
Mai tänava lasteaia direktor ja õpetajad kinnistasid meie teadmisi suunatud uurimusõppest. Suunatud uurimuslik õpe on Mai lasteaia õppekava oluline osa. Eriti oluliseks peeti laste meelte arendamist. Erinevate meelte abil õpiti tundma ümbritsevat keskkonda ja saadi uusi teadmisi. Avastusõppe koolitajad Kaidi, Silja ja Margarita tutvustasid meile avastusõppe rakendamist lasteaias. Nende lasteaia lapsed läbivad 6-7 aastaselt kaks teemat „Avasta mõõdud” ja „ Avasta ilm“ ning 5- 7 aastased läbivad „ Avasta värvid“ ja „Avasta meeled“. Värvuste teema pakkus meile eriliselt huvi, sest meile oli see veel avastamata maailm. Loodame järgmisel õppeaastal oma teadmisi suurendada selle teema läbimise ja rakendamisega. Õuetegevuste mitmekesistamiseks on Mai lasteaial 3 õpperada: lasteaiahoov, mereäärne rada ja metsa rada. Põlvamaa õpetajatele, kes ööbisid Mai lasteaias pakkus eriti huvi mere ääres lookleva raja avastamine, see andis võimaluse uurida rannas olevaid kive ja rannaliiva, nautida mõnusat merevaadet ja katsuda lõõgastavat merevett.

Peale hommikusööki Koduköögis said õpetajad osaleda töötoas „Aarete laegas“. Heldini ja Maiki juhtimisel andis see osalejatele võimaluse rakendada paaristöö oskust. Töötoa tulemusena valmis 16 mereteemalist luuletust, millest köidetakse kokku luulekogumik osalenud lasteaedadele.

Pernova Loodusmaja Murumaja kohvik pakkus meile tervisliku lõunasöögi, millele järgnes giidiga ekskursioon. Saime ülevaate loodusmajast, mis on põnev külastuskeskus loodushuvilistele. Siin toimuvatest loodusteemalistest ringidest noortele, õppeprogrammidest koolidele ja lasteaedadele. Nägime majas asuvat elavnurka, talveaeda ja küastasime planetaariumi. Meie suvepäevad möödusid kiiresti ja olid väga huvitavad tänu kõigile võõrustajatele. Täname Pärnu Kadri, Pillerpalli ja Mai lasteaeda, avastusõppe koolitajaid, kohvikut Joonas, Kodukööki, bussijuhti  ja muidugi kõiki osalejaid tänu kellele olid meie suvepäevad nii vahvad.