Suunatud uurimusliku õppe täiendkoolituse oluliseks eesmärgiks on kõiki lapsi kaasavast õppest huvitatud õpetajatele uue õppemeetodi tutvustamine praktiliste õppuste kaudu, mis annab neile oskuse ja võimaluse oma igapäevatöös uurimuslikku õpet rakendada.

Koolitajad (Viljandi lasteaia Mängupesa endine õpetaja Leili Randjärv; Põlva Lasteaed Mesimumm Lasteaia vanemõpetaja Maiki Kruuda; Pärnu Lasteaed Mai pedagoog- metoodikud Silja Kaur ja Margarita Kask ja vanemõpetaja Kaidi Truus) on pikaajaliste kogemustega avastusõppe ehk suunatud uurimusliku õppe praktiseerimises ja kogemuste vahetamises.

 

Koolitus on praktiline, koolitatavad saavad aktiivselt osaleda grupitöödes. Iga koolitatav saab koolitusel endale mapi (päevakava, õpetaja raamatust ühe tegevuse näidise, tagasisidelehe), kirjutusvahendi ja üllatuse. Õppematerjali ehk õpetaja raamatuid saab tellida raamatupoodidest: Avasta mõõdud raamat siin, Avasta värvused raamat siin, Avasta Meeled õpetaja raamatut saab osta koolitajate käest sularahas (10€ tk) või arvega.

Koolitatav saab peale koolitust tõendi e-posti teel.

 

Koolituspäeva, osalemissoovi korral kirjutage e-postile:

halliki.tammiste@pillerpall.parnu.ee või küsige infot tel 4435516 või +372 556651420.

 

Kõik koolituspäevade pikkus on 8 akadeemilist tundi – aja suhtes saab teha kokkuleppeid. Kohvipauside ja lõunasöögi eest tasub koolitatav ise.

 

Hinnad koolituste eest: (hinnad sisaldavad käibemaksu)

 

Kui koolitus toimub Põlva Lasteaed Mesimumm lasteaias, siis hind ühe koolitatava kohta on 30€; kui õpetaja osaleb kõigis neljas koolituses (4 teemat), siis kujuneb hinnaks 100€. Võimalik on tellida ka koolitust oma lasteada, (võib ka mitu asutust koos). Hinnale lisandub sõidukulu sihtkohta ja tagasi 0,15senti kilomeeter, kui koolitus toimub tervele asutusele, min inimeste arv 25, on hind ühe koolitatava kohta 25€.

 

Eesti Avastusõppe Liidu Koolituskeskusel on koolitusluba (registreerimisnumber: 1.1-2/15/119 – (https://www.hm.ee/sites/default/files/tegevusload_2015.xlsx) õpetajate täiendkoolituste läbiviimiseks suunatud uurimusliku õppe meetodi rakendamises koolieelses lasteasutuses.