Suurepärane uudis! Täna, 27.03.2015 saime meeldiva uudise, et meie õppekavad (suunatud uurimusliku õppe rakendamine koolieelses lasteasutuses ja suunatud uurimusliku õppe rakendamine põhikooli 1. kooliastmes) koolitusload.