Mida ma kuulen, ma unustan; mida ma näen, ma mäletan; aga mida ma teen, sellest ma saan aru. (Konfutsius 451 eKr)

Avastuslik õppeviis suunab last küsimuste ja juhendamise abil võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele ja arusaamisega õppimisele. Kuna tegu on aktiivõppe meetodiga, saab laps osaleda õppetegevuses, mis pakub talle aktiivset tegutsemist ja avastamisrõõmu. Oluline koht on mõistmisel, sest lapse puhul ei piisa vaid kuulamisest, meeldejätmisest ja vastamisest. Mõtestatud teadmised tekivad lapsel siis, kui ta saab vaadelda, katsetada, võrrelda ja mõõta.

Suunatud uurimuslikust õppest

MTÜ Eesti Avastusõppe Liit asutati novembris 2013. Suunatud uurimuslikku õpet ehk avastusõpet rakendatakse Eesti lasteaedades ja koolides alates 1999.aaastast. Suunatud uurimusliku õppe meetod on teaduspõhine ja toetab üldõpetuse printsiipidel põhinevat koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli riiklikku õppekava rakendamist. 

Tulevad koolitused

juuli, 2024

Sündmusi ei ole

Järgmiste kuude koolitused

august

Sündmusi ei ole

Liitumine

Eesti Avastusõppe Liidu liikmeks saamiseks tuleb täita ankeedivormis liitumisavaldus. Liikmeksastumise avaldus vaadatakse läbi ja kinnitatakse pärast sisseastumismaksu laekumist EAL juhatuse koosolekul. Aastamaks on 36 eurot, mis tuleb igal aastal tasuda EAL  arvelduskontole (a/a EE351010220227030225) hiljemalt 31.märtsiks....

Read more